MTC Vlaanderen

Foto albums

Films

Contact

REGLEMENT 2023-2024 MTC VLAANDEREN 

 

Iedereen kan lid worden bij MTC Vlaanderen. 

Het bestuur behoudt het recht eventuele leden te weigeren, zelfs zonder reden op te geven. 

MTC Vlaanderen is in basis een gezinsclub, wat betekent dat er ook activiteiten georganiseerd kunnen worden met als thema het gezin, alsmede samenwerking met organisaties voor mensen met een handicap of voor maatschappelijk achtergestelden zijn mogelijk. Ook wat soms helemaal niets met motorrijden te maken heeft. 

Ook mensen met een kansenpas kunnen lid worden. 

  De bescherming van uw privacy is belangrijk.  

De nieuwe Europese privacywetgeving draagt daartoe bij. De gegevens die u ons geeft zijn alleen voor gebruik MTC Vlaanderen. Onder geen enkele voorwaarde worden die doorgegeven aan derden. U kan uw mailadres te allen tijde laten schrappen uit onze lijsten 

Uw rijksregisternummer en adres worden wel gebruikt voor het aanmaken van de Sport/uitpas.  Dit gebeurd door de diensten (Sport) van de stad Aalst deze geven (mogen zelfs niet) uw gegevens ook niet door.  www.aalst.be/aalst-sport/privacyverklaring-sportag 

Intekening van Minderjarigen dient te gebeuren door een ouder, voogd of wettelijk aangestelde. 

Uw mailadres geeft de MTC Vlaanderen sowieso nooit door.   

 

Het zijn ook alleen de volle leden die kunnen genieten van alle voordelen (sportpas inbegrepen) 

WAAROM VRAGEN WIJ NAAR UW MUTUALITEIT? 

Afhankelijk van mutualiteit kan u een premie van 15 tot 35 euro ontvangen bij een lidmaatschap bij MTC Vlaanderen. Mooi meegenomen. 

MTC Vlaanderen is een erkende sportvereniging bij Sport Aalst . 

 

BIJLID = lid wonende op zelfde adres dan een hoofdlid 

 

MENSEN DIE WENSEN AAN TE SLUITEN AAN DE BMB/VMBB –  

Wij laten u dan weten wat u juist dient te betalen. 

Piloten 20 (i.p.v. 30 euro) duo 10 euro 

Hier heeft men  inbegrepen een verzekering motorrijden. Die in aanmerking komt voo de heen en weer en ronde km’s op de ritten op de kalenders  BMB-Motorsport Vlaanderen (VMBB) – VMF – TA OVL – TA WVL 

Extra verzekering = 10 euro – (vrijblijvend)  Tussenkomst bij een ongeval met moto TIJDENS een clubactiviteit (alles wat op de site van MTC Vlaanderen of op de wekelijkse nieuwsbrief vermeld is geldt als clubactiviteit. Opgelet niet wat op de facebookpagina’s staan! 

 

EMBLEMEN 

Na het voldoen van enige criteria zal men als lid het recht hebben (geen verplichting) een embleem aan te vragen en dit te dragen op club- en motorrijdersmanifestaties. 

zie onderwerp clubwinkel op de site 

Criteria: 

-   Tenminste aan 10 activiteiten SAMEN met de club deelnemen in één jaar, of 3 jaar lid zijn; 

-   Het lidgeld te hebben betaald in het jaar van de aanvraag. 

-    Men dient een vol lid te zijn van de club - Niet voor steunleden. 

 

Activiteiten zijn treffens, vergaderingen, kampeerweekend, uitstappen, ...  zelf georganiseerde activiteiten tellen als 2. – zie kalender 

Wie niet meer lid is, mag deze emblemen niet meer dragen, tenzij met uitdrukkelijke toelating van het bestuur.  

Het dragen van het rugembleem is voorbehouden aan volle leden. Steunleden die dit embleemrecht ooit hebben behaald dienen wel toelating aan het bestuur te vragen om deze eventueel nog te dragen.  

 
VZW 

MTC Vlaanderen is een v.z.w. en wordt vertegenwoordigd door een wettelijk bestuur, waardoor alle andere leden zijn vrijgesteld van allerhande officiële en financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien. Het bestuur laat de dagdagelijkse beslissingen  grotendeels over aan de permanente werkgroep. 
 

BESTUUR 

Kandidaten voor het bestuur worden door het bestuur zelf voorgesteld. Ook dient men aan enige criteria te voldoen: 

-   Ten minste twee jaar lid zijn; 

-   Goedgekeurd worden door de algemene vergadering ; 

-   Reeds een jaar voor de aanvraag, gezeteld hebben in de permanente werkgroep.  
 

Het bestuur is overkoepelend en zorgt voor het dagelijks beheer. 

WERKGROEP 

Er is een permanente werkgroep, die het verlengde uitmaakt van het VZW-bestuur. Dit is in feite het echte bestuur van de club dat tevens de rechtstreekse contacten onderhoudt met de leden. De permanente werkgroep houdt regelmatig vergaderingen en ontwerpt de activiteiten-kalender, rekening houdend met suggesties van de leden. Ieder lid dat enigszins wenst mee te werken aan het beleid en de organisatie van de club kan toetreden zonder daarom in het bestuur hoeven te zetelen. 

Er kunnen ook tijdelijke of themagebonden werkgroepen worden samengesteld, bijvoorbeeld voor het treffen, het kampeerweekend, het steakfestijn, een buitenlandse trip, enz... 
 
KLASSEMENTEN 

Als lid valt men onder geen enkele vorm van klassement. Leden zijn niet verplicht om deel te nemen aan ritten of eender welke andere activiteit. Iedereen is vrij in zijn keuze. 

 
Men kan echter wel individueel naar een klassement rijden BV BM-VMBB enz..  

Maar dit is een keuze die u zelf dient te maken 

VMF  daarvoor ontvangt u een stempelboekje 2 euro ( voor de leden gratis) 

BM een nummer die u vermeldt op ritten die in aanmerking komen voor deze kalender 

 

Ieder lid krijgt een stempelboekje. Hier kan u punten verzamelen, maar dit is niet voor een klassement. Neen, maar wij halen elk jaar wel een aantal bekers en trofeeën. Ons materiaalkamertje (in Erpe) staat er vol van. Wij delen daar een aantal van uit. Vandaar dit boekje.  Eenmaal 35 punten. Dan hoeft u niet meer verder te stempelen. Dit is voldoende om een ticket te krijgen om mee te dingen naar een trofee/beker.  

BV 70 punten zij geen 2 kansen op tombola. Wij sluiten echt af op 35 punten! 

 

TREFFENS 

Rondebladen meenemen van leden die de ronde niet rijden, is niet gewenst. Het is niet eerlijk tegenover andere clubs. Van de leden wordt verwacht dat zij zich bij alle activiteiten inschrijven onder MTC Vlaanderen en nooit onder een andere clubnaam. 
 

LIDGELDEN 

 Zie lidgelden/voordelen in Menu leden- Of bij het lidwordingsformulier. 

 

VERZEKERINGEN 

Alle leden hebben automatisch een verzekering wat betreft burgerlijke aansprakelijkheid EN lichamelijke schade tijdens ALLE clubactiviteiten of organisaties, met uitzondering wanneer per moto.  

Leden kunnen voor 10 euro extra deze uitzondering afdekken. Uw lichamelijke schade tijdens clubactiviteiten of organisaties, ook per moto, wordt dan vergoed. De echte premie kost 13,- euro. Het verschil wordt door de club bijgelegd.  Passagiers hebben deze extra verzekering niet nodig. Zij zijn automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen via de motoverzekering 

Clubactiviteiten- Alles wat is vermeld op de clubsite of nieuwsbrieven MTC Vlaanderen. Niet wanneer deze alleen zijn vermeld op facebook of sites van andere verenigingen.  

Dus weer een clubvoordeel. 

 

VERPLICHTINGEN 

MTC Vlaanderen houdt het simpel – Wij hebben slechts 1 verplichting en enkele afspraken. 

De verplichting 

Zich altijd inschrijven onder MTC Vlaanderen en nooit onder een andere vereniging.  

Dus nooit voor een andere club, zelfs al was dit iets om iemand een plezier te doen. 

Zwartrijden wordt ook aanzien als niet inschrijven onder MTC Vlaanderen 

·Aangezien het minimum van verplichtingen dienen de leden zich hier zeker aan te houden. 

Men kan dus steeds rijden naar waar, met wie en wanneer u dit zelf wenst. Wij vragen wel als u ergens heen rijdt en dat staat niet op de kalender, ons dit te laten weten. Graag dan ook tijdig de aanvraag van die rit ons te laten geworden zodat wij deze op de kalender kunnen plaatsen. Heel belangrijk voor de verzekering 

Men mag in groep of alleen rijden. Wij hebben wel enkele kleine groepen waar iedereen mag meerijden. Zie daarvoor de wekelijkse nieuwsbrieven 

De mensen die zich daar wat voor inzetten worden trekkers genoemd. Zij vragen ook de barcodes aan van hun groepje, Hoewel dat dit zelf ook mag worden aangevraagd. 

 

Enkele zijn: 

Tijdig uw lidgeld betalen, om te kunnen genieten van de voordelen. 

Dit heeft te maken met het jaargeschenk en de verschillende extra's. Wanneer het een map,muts enz.. is dit geen of een klein probleem. Wanneer BV een T-shirt ofjaarbadge of andere kledij wel. Wanneer, bij late inschrijving, geen voorraad meer is dan zoeken wij een andere oplossing of laten (wanneer voldoende aanvragen) nieuwe aanmaken. Dan dient u even te wachten. 

Zich gedragen als volwassen mensen. Vandalisme, geweld of discriminatie wordt niet getolereerd. Het is verboden wapens of dergelijke zaken bij zich te hebben tijdens de activiteiten of in de locaties van MTC Vlaanderen.  Maar ook BV dronken zijn in groep wordt niet getolereerd. 

Ook de zogenoemde supportbadges zijn niet toegelaten wanneer men in clubverband of met kleding met onze clublogosdeelneemt. 

Dit om problemen met andere motorgroepen te vermijden. 

 

Bijlid = lid die op het zelfde adres woont als het hoofdlid 

Steunlid blijft 10 euro maar wel met heel wat minder voordelen 

Wist u dat voor volle leden: 

U tussen de 15 en 30 euro tussenkomst (sportclub) ontvangt - afhankelijk van mutualiteit  

U een mooie geborduurde badge als jaargeschenk krijgt - wordt niet verkocht - uitsluitend voor de leden. 

 

BMB-LIDMAATSCHAP- Wij zouden jullie toch vragen om even na te denken ook een lidmaatschap bij de BMB te nemen. Zeker gezien de extra voordelen.  

Piloten betalen bij MTC Vlaanderen slechts 20 euro i.p.v. 30 euro – Duo’s 10 euro 

U heeft een verzekering lichamelijke schade bij motorrijden voor alle ritten van de kalenders  

BMB-FMB – MOTORSPORT VLAANDEREN – VMF – DE VERSCHILLENDE PA EN TA KALENDERS. Niet BM.  

 

Dus een piloot alleen voor20 euro wanneer deelgenomen wordt aan 10 ritten heeft men zijn geld al terug en is de verzekering een extra voordeel. 

Dus een piloot en Duo voor 30 euro. Wanneer deelgenomen wordt aan 8 ritten heeft men zijn geld al terug en is de verzekering een extra voordeel 

Wie tijdig aan zijn lidgeld voldoen kan rekenen op het Geschenk 20231 – De prachtige geborduurde mouwbadge –  

Waarde 7 Euro en alleen voor leden. Wordt niet verkocht in de clubwinkel 

 

Het niet respecteren van het reglement kan onmiddellijke uitsluiting van de club en de daarbij horende voordelen betekenen 

Ieder punt niet behandeld in dit reglement valt onder bevoegdheid van het bestuur. 

 

Leden bijdrage 2023 nieuwe leden 

 
 
 
 
 
 

BA. Hoofdlid 

 
 
 
 

35 euro 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

BB. Hoofdlid – 18 jaar 

 
 

30 euro 

 
 

(indien geen ander in aanmerking komt als  Hoofdlid) 

 
 
 
 

BC. Bijlid  

 
 

30 euro 

 
 

 

 
 
 
 

BD. Bijlid -18 jaar 

 
 

20 euro 

 
 

met, geschenk in 2019 

 
 
 
 

BE. Bijlid --16  

 
 

15 euro 

 
 

Zonder geschenk 2019 

 
 
 
 

BE. Bijlid  -12 jaar 

 
 

10 euro 

 
 

 (geen waardebon-geen geschenk) 

Eigen Activiteiten

NEBULASTREFFEN
Sat, Jun 22nd, 2024

BALADES DE MOIRC
Sat, Jun 22nd, 2024

AMF-CAF
Sat, Jun 22nd, 2024

HERDENKINGSRIT
Sun, Jun 23rd, 2024

HERDENKINGSRIT
Sun, Jun 23rd, 2024

MOTORRIT
Sat, Jun 29th, 2024

CONCENTRATION DES GRIZZLIS
Sat, Jun 29th, 2024

TOEROETTREFFEN
Sat, Jun 29th, 2024

LA MOSANE
Sun, Jun 30th, 2024

DROGE SOSISSEN
Sun, Jun 30th, 2024

AVONDRIT
Fri, Jul 5th, 2024

MTC TOER
Fri, Jul 5th, 2024

MOTORTREFFEN
Sat, Jul 6th, 2024

CHICKEN RUN
Sun, Jul 14th, 2024

MEMORIAL RIT
Sun, Jul 14th, 2024

5 DAAGSE GROEPSREIS = HOHEGEIß, DUITSLAND. MET MTC VLAANDEREN
Thu, Jul 18th, 2024

MOTORTREFFEN
Sat, Jul 20th, 2024

TERRASRIT
Sat, Aug 3rd, 2024

MEMORY RIDE
Sat, Aug 10th, 2024

GRAAFSCHAPSRIT
Sat, Aug 10th, 2024

69 RUN
Wed, Aug 14th, 2024

MOTOTREFFEN
Sat, Aug 24th, 2024

WOLFRUN
Sat, Aug 31st, 2024

MOSSELTREFFEN
Sat, Sep 7th, 2024

MOTORTREFFEN
Sun, Sep 8th, 2024

EZELSTREFFEN
Sun, Sep 8th, 2024

TRAMMEKESTREFFEN
Sat, Sep 14th, 2024

NAZOMERTREFFEN
Sat, Sep 14th, 2024

RONDRIT
Sat, Sep 21st, 2024

SCMB SLALOM AALST
Sun, Sep 29th, 2024

SINTJE MERTENTREFFEN
Sun, Nov 10th, 2024

Algemene Activiteiten

NEBULASTREFFEN
Sat, Jun 22nd, 2024

BALADES DE MOIRC
Sat, Jun 22nd, 2024

AMF-CAF
Sat, Jun 22nd, 2024

HERDENKINGSRIT
Sun, Jun 23rd, 2024

HERDENKINGSRIT
Sun, Jun 23rd, 2024

NEBULASTREFFEN
Sat, Jun 22nd, 2024

BALADES DE MOIRC
Sat, Jun 22nd, 2024

MOTORRIT
Sat, Jun 29th, 2024

TOEROETTREFFEN
Sat, Jun 29th, 2024

CONCENTRATION DES GRIZZLIS
Sat, Jun 29th, 2024

Geanuleerd

Geen evenementen

Doorlopende activiteiten

Geen evenementen

Evenementen

Geen evenementen

Leden Login

Untitled Document

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring bij het gebruik ervan te verbeteren. Cookies die worden gebruikt voor de essentiële werking van de site zijn al ingesteld. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
.

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring bij het gebruik ervan te verbeteren. Cookies die worden gebruikt voor de essentiële werking van de site zijn al ingesteld. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk